2019.05.13
Jojo Bordagarai

Jojo Bordagarai

  • 1961
  • Gabadi (Nafarroa Beherea)
  • Folka, Herri kanta

Biziaz egarri

Konpania ona hemen baigira elgarrekin goxuan
Bertsu zonbeit kantatu nahiz aire xahar batian
Eskü batez atxikiz gora edari fina airian
Ilüsione gabeko bizirik ez daiteke ba mündian.

Zonbat aldiz ez da aditzen: "Gizon horrek zergatik
Eremaiten dü bizi güzia edariak hartürik?"
Nehork ez dü pentsatzen ahal zer daukan ez barnetik
Bihotzak ere badü itzala tristezian delarik.

Aita gaixoa nundik heldü zira hola edanik
Ama nigarrez ari baita zü hola ikusirik
Ostalerak bildü dautzü sosak oro moltsatik
Zure lagünek ützi zitute trüfatüz hürrünetik.

Jüjamenduak aisetak dira oraiko egünian
Itzalik gabe ustez baigira mündiaren parian
Hartü beharrez lasto mehea kanpokoa denian
Etxen ikusi nahi gabeko pitraillaren heinian.

Ene semiak ez zitiela ostatietan abüsa
Gizonaren galgarri baita arno gorri filusa
Goizik erretiratü dena maiz izan dük irusa
Egündainotik tiratü diat mandorik gabe karrosa.

Karrosa bati konparatzeko mündüko bizitzia
Zonbeitentzat aisetzia da kargaren tiratzia
Beste batzuentzako aldiz zuin neke pusatzia
Ez jakin nula izanen dügün bürüraino heltzia.