2019.03.28
Askoren artean

Askoren artean

Atzera

Entzuten ez banauzu (Paula Brotons & Xabi San Sebastian)

Atzera

Ama (UTE eta Dj Sbans)

Zibilak esan naute

Zibilak esan naute
biziro egoki
Tolosan biar dala
gauza erabaki
Zibilak esan naute
biziro egoki
Tolosan biar dala
gauza erabaki
giltzapian sartu naute
poliki poliki
negar egingo luke
nere amak baleki.

Jesus tribunalian
zutenian sartu
etzion Pilatosek
kulparik bilatu.
Jesus tribunalian
zutenian sartu
etzion Pilatosek
kulparik bilatu.
Neri ere arkitu ez arren
ez didate barkatu
zergatik ez dituzte
eskuak garbitu.
Neri ere arkitu ez arren
ez didate barkatu
zergatik ez dituzte
eskuak garbitu.

Kartzelatik aterata
fiskalen etxera
abisatu ziraten
juateko beriala
Kartzelatik aterata
fiskalen etxera
abisatu ziraten
juateko beriala
ez etortzeko geiago
probintzi onetara
orduan artu nuan
Santander aldera.
ez etortzeko geiago
probintzi onetara
orduan artu nuan
Santander aldera.