Bostenbor

Bostenbor

Ezetz esaten ari naiz

Ez aurreratu bota itzazu zure oinak atzera 
erori ez zaitezen zulora! 
kontutan hartu ez zaitudala nahi nire inguruan 
Aldendu hemendik zure eskuak! 
Entzun atentu zer den esateko dizudana, 
askotan entzuna daukazu, 
behin esango dut egon adi sekula ez ahazteko 
Ezetza esaten ari naiz 

Ez aurreratu bota itzazu zure oinak... 
Ezetza estean ezetza da! 

Uste ahal duk hiretzako ditukela 
Gorriz pintatutako ezpainak 
Hire neurrira josiak direla 
kamiseta eta gona motzak 
Ikusten ahal didak aurpegian 
Idatzia naizela zurea 
Ez naiz zurea ezta inorena ez naiz, zurea ez naiz, 
nirea naiz bakarrik... NIREA... Bakarrik 
NIRE GORPUTZA NAIZ NI 

Ikusten dozu egunen baten zugan aurkitzea 
Zein ote dan nire egoera? 
Pentsako nuke ze kontxo du tipo horrek buruan 
erre egiten du nire suak! 
Entzun atentu berriz ere esango dizudana 
Atzetik hartu ez nazazu 
Galdetu eiozu zure alboan bizi den amari 
Zer gerta zitzaion alabari? 

Etxetik irten beharra sentitzen dut, zure deiaren atzetik 
30 kilometrotan bihotzak erantzun dezala, 
Denboraren gurpilari atzera eragin eta narrutan edozeinek daki! 
Nola? Noiz? Zergatik neuk baneki! Biluzik batzen gara elkarrekin 

Ez aginterik, ezta norabiderik 
ez indarkeriarik, ezta mugimendurik 
ez bortxaketarik, ez aurpegi beltzik