Bostenbor

Bostenbor

Xuabe

Xuabe, oso xuabe, izan zen, izan zen egiazkoa, 
benetan begiratu zenidala 
horrela - horrela, zergaitik orain? 
zergaitik maitea? 

Beldurra, beldu sakona - barnean 
barnean nik daukadana, 
zurea, zure errua izan da guztia, osoa 
aska nazazu gatibu bai naukazu? 

Zure begirada, zure maitemiña 
niregana, niregain etorri ziran... 
Biok bat, biok elkar nahi badugu 
zerbait esan... zatoz nigana... 

Xuabe - xuabe