2019.03.07
Desira

Desira

Neu naiz

Neu naiz

Egilea: TAOM

Atzera

Desira

Atzera

Zuzen

Atzera

Neu naiz

Egilea: TAOM

Zuzen

Uda osoan nabil zure atzetik
Beitu Cupido
Gizajoa suizidatzear
Mila aldiz zuri dena aitortzekotan,
Zorian

Zurekin bat natorrela
Bost axola zertan, (Zu zer?)
Zure amua
Platerik goxoena (Zuzen)
Esnatu eta ene bizigarria
zeu zarela

Xuabe baina zuzen zuzen
Bihotza blindatuta badaezpada
Zuregana zuzen zuzen
Behingoz barrena hustu beharko

Dantzan gerturatzen
sumatzen banauzu
urduritzen zara
Harrapatu zaitut
Gaur aitormenaren
eguna al da izango?
Halabeharrari laguntza diot eskatu

Dut zure begirada topatzen
Eskua laztantzen
Bira egin eta zu aurrean

Gaur gau beroa
Zeru izartsua
Bi baso gehiago
Kalimotxo segidan edan
lasaitzeko.
Desitsasteko zapatak
lurretikan

Zugandik zuganako
tartean harrapatuta
Ez dago iñor
enteratu ez denik
Guztiok. Zu izan ezik.
Zu izan ezik

Xuabe baina zuzen zuzen…

Begiradak topatzen
Oh, begi bihurriak topatzen
Eta zuzen zuzen joan
Zuzen joateko!

Xuabe baina zuzen zuzen…