2021.06.10
Ibon RG, Enrike Hurtado

Ibon RG, Enrike Hurtado

Edipo berriari

Edipo berriari

Hitzak: Joxan Artze

Musika: Ibon RG

Marrazkia: Jon Martin

Bideoa: IbonRG, Loty Negarti

Miran

Miran

Egilea: Loty Negarti

Atzera

Edipo berriari

Hitzak: Joxan Artze

Musika: Ibon RG

Marrazkia: Jon Martin

Bideoa: IbonRG, Loty Negarti

Atzera

Miran

Egilea: Loty Negarti

Atzera

Chori kayolatic ihes goan dena

Odol-iturrija

sarri odola dustet
ixuriten yatala;
nabaituten dot iturri antzera
lotu be barik jario daula.
alperrik zauri billa
somatu darot neure soiñ zurbilla.

uritik nabaitzen da
moltzo aundi batian,
txaidiak odol-iturri ditzuliz;
orok leituten dauz bere zalian,
eta izadi guztija
agertuten yat odolez gorija.

alperrik edan dodaz
irezkai edendubak
neure samiña ixildu gurian.
begijak piztu dagistaz ardubak,
piztu neure begiak
baita zoroztu bere belarriak.

atsegin legunetan
ba’naurki ixiltasuna!
jostoratzeko oyea da baña,
oya zorotza, neure maitasuna;
bertatik darijola.
andre ankerrak nedate odola.