Lorratzak

Lorratzak

  • Andoain (Gipuzkoa)

Mendigoixaliarena

Mendi eze, ikurrin eder, 
aske nahi zaitut haxian. 
Hamar gazteren lerdena 
makila luzez bidian 

Mendi-bitxidor berdiok, 
arin hor duaz kantari: 
"Dana emon bihar yako 
maite dan askatasunari" 
"Dana emon bihar yako 
maite dan askatasunari" 

Ta ixil dago arratsa 
Euskadiko lur gañian 
Hamar gazteren lerdena 
makila luzez bidian 

Gaztedi horren didarra 
bai dala didar zorija! 
Aberri baten samiñez 
urduri dabil herrija. 

Askatasun-goxalderuntz 
sugarra dira basuak. 
Sugarra basuak eta 
zidar argija itsasuak. 

Hor duan hozte-aldera 
aberri-miñez kantari!: 
"Dana emon bihar yako 
maite den askatasunari". 

Gazte horreik goruntz duaz 
abesti ta ikurriñez. 
Lañuan baño tiro hotsak: 
bedartza da ager odolez. 

Ikaraz duaz usuak, 
mendija dago isillean. 
Hamar gazteren lerdena 
bizitza barik lurrean! 

Eta illuntzeko bakian 
norbaitek darrai kantari: 
"Dana emon bihar yako 
maite dan azkatasunari"!