2017.11.21
Marlik

Marlik

Atzera

Suge (Talde Gunen zuzenean)

Aldaketa

ALDATZEN BADA HAIZEA
ALDATZEN DA LUR SAKONA
ALDATZEN DA PENTSATZEA
TA ALDATZEN DA PERTSONA

ALDATZEN BADIRA KLIMAK
AROZ ARO EGUNDAINO
ALDAKETAREN KILIMAK
HELTZEN DIRA NIGANAINO

EZ BADA HAZTEN LORERIK
TEILATU ZAHARRETARAINO
NIK ERE EZ DUT BESTERIK
MAKURTZEN JOATEA BAINO

DENA ALDATZEN DA
ALDATZEN DA DENA
...ETA ALDA NADILA

ALDATZEN DIRA PAUSOAK
AZKEN INDARRETARAINO
NIK EZ DU BESTE BIDERIK
ALDATZEN JOATEA BAINO

DENA ALDATZEN DA
ALDATZEN DA DENA
ETA ALDA NADILA
ETA ALDA DADILA

DENA ALDATZEN DA