Betierekoak

Peru Galbete

2021.02.22

”neztrukari kitezta isah” :nuztnare kareb ate ,neztrelu aztih betierekoak aleun ze noin nase kiN .”arid betierekoak ,kirarobned etud ze keutnak” :nadiz atob ketab nugazeze ,niheB .raheb utarogog ,raheb utadnerrez ,ere adnikaj alerid neztareg naopnak oksa orekze isah neztadnerreZ .iketneiztnokni ode etneiztnok nazi ,arokadnazi izib ,arenagari etud netamare keitzug atnak okogoG .zian isah alerroh ere netzadi ,zaiztreni atE .etraratnak ognenehel okadnuztne ,zian isah neztarogog ztnureztA