Algoritmo bat

hqdefault

Algoritmo bat 2018.10.11

Eraso!

Egilea: Lander Andonegi

ETIKETAK:Eraso!Lander Andonegi